Kinh Doanh

LienVietPostBank sắp họp cổ đông nhằm bầu nhân sự

Thứ Sáu | 11/12/2015 11:46

Ngân hàng sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 vào ngày 6/1/2016 tại TPHCM.

Theo đó, Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội vào ngày 4/12.

Về nội dung cuộc họp, LienVietPostBank sẽ trình Đại hội thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 - 2018) của Ngân hàng.

Cụ thể, về nhân sự HĐQT, số lượng thành viên HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ II (2013 - 2018) sẽ tăng từ 8 lên 9 thành viên.

Ngân hàng đề cử bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Phạm Doãn Sơn. Ông Sơn hiện đang giữ chức Tổng Giám đốc LienVietPostBank.

Bên cạnh đó, Ngân hàng sẽ trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Anh Tuấn.

Được biết, ngày 16/10/2015, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có Công văn về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty trong HĐQT LienVietPostBank. Theo đó, Tổng Công ty đã đề cử bà Chu Thị Lan Hương vào HĐQT thay thế ông Tuấn, đồng thời cũng là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty trong Ngân hàng.

Về nhân sự Ban Kiểm soát, Ngân hàng sẽ miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Thanh Nga theo nguyện vọng cá nhân.

Thay vào đó, LienvietPostBank đề cử bổ sung ông Phạm Hải Âu vào Ban Kiểm soát Ngân hàng. Hiện ông Âu là Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank. Sau khi chuẩn y danh sách nhân sự, Ngân hàng sẽ thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Âu.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày