Kinh Doanh

NHNN ban hành quy định về thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá

Thứ Tư | 07/11/2012 16:15

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013.
Ngày 7/11/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 30/2012/TT-NHNN quy định về việc thu, nộp phí lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác có giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định về phí và mức thu phí lưu ký giấy tờ có giá. Theo đó, đối với giấy tờ có giá lưu ký trên tài khoản của NHNN mở tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mức thu tại Thông tư phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối với giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại NHNN, mức thu phí lưu ký tại Thông tư vẫn giữ mức 0,2 đồng/100.000 đồng mệnh giá giấy tờ có giá/tháng.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ về thời hạn thu phí lưu ký giấy tờ có giá. Theo đó, phí lưu ký giấy tờ có giá được tính và thu theo tháng, trước ngày 10 của tháng kế tiếp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013 và thay thế Quyết định số 58/2006/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 của Thống đốc NHNN ban hành mức phí lưu lý giấy tờ có giá tại NHNN.

Nguồn SBV


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày