Kinh Doanh

Tân Tạo điều chỉnh phương án phát hành hơn 119 triệu cổ phiếu cấn trừ nợ

Thứ Ba | 10/02/2015 09:13

Số cổ phiếu này được cấn trừ công nợ cho 4 nhà đầu tư, dự kiến thực hiện trong quý I/2015.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA vừa công bố dự kiến phát hành riêng lẻ 119.376.938 cổ phần với tổng giá trị phát hành tương đương theo mệnh giá là 1.193,7 tỷ đồng. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc phát hành. Dự kiến, việc phát hành được thực hiện trong quý I/2015.

Giá cổ phiếu phát hành bằng giá thị trường bình quân giao dịch trong 5 phiên liên tục ngay trước thời điểm cấn trừ và giá cổ phiếu được làm tròn đến hàng trăm đồng. Trong trường hợp thị giá thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần thì giá cổ phiếu phát hành bằng mệnh giá.

Thời điểm cấn trừ là ngày UBCKNN thông báo chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cấn trừ công nợ này. Tổng số lượng cổ phiếu được phát hành cấn trừ không vượt quá 200 triệu cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu trên được cấn trừ cho 4 nhà đầu tư, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Tạo; Công ty CP Đầu tư, Nghiên cứu và Xuất khẩu gạo thơm ITA-RICE; công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Tân Tạo và Công ty Cổ phần Delta miền Nam.

 

Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung và thay thế cho Nghị quyết trước đó được ký vào ngày 12/1/2015. Trước đó, HĐQT ITA dự kiến phát hành riêng lẻ 126.725.938 cổ phiếu để cấn trừ công nợ cho 5 đối tác, trong đó có thêm Trường Đại học Tân Tạo, đồng thời giảm số cổ phần phát hành 7,35 triệu cổ phiếu.

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày