Kinh Doanh

Thống đốc Nguyễn Văn Bình làm trưởng Ban chỉ đạo CNTT ngành ngân hàng

Thứ Tư | 20/08/2014 08:27

Ban có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc NHNN xây dựng, triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển, ứng dụng CNTT.
Ngày 12/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Ngân hàng (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo do Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban; Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng làm Phó Trưởng ban; Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Lê Mạnh Hùng làm Ủy viên Thường trực.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có 18 Ủy viên là lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; NHNN chi nhánh TP Hà Nội và chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam; Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng; Học viện Ngân hàng; các ngân hàng thương mại như: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc NHNN trong việc xây dựng và triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành Ngân hàng; Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành Ngân hàng; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong ngành Ngân hàng triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển và ứng dụng CNTT; Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện về phát triển và ứng dụng CNTT ngành Ngân hàng; định kỳ báo cáo Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT theo quy định.

Thống đốc NHNN giao Cục Công nghệ tin học làm Thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2664/QĐ-NHNN ngày 13/12/2011 của Thống đốc NHNN về thành lập Ban Chỉ đạo CNTT ngành Ngân hàng.

Nguồn Theo DVO/SBV


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày