Kinh Doanh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Thứ Tư | 27/01/2016 16:27

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khóa XI đã được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo thông tin trên trang thông tin chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI Nguyễn Phú Trọng đã được Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra sáng nay 27-1 bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong ngày 27-1, Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất tại Trụ sở Trung ương Đảng tại Hà Nội để bầu Bộ Chính trị, sau đó bầu Tổng Bí thư trong số các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII vừa được bầu; bầu Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Nguồn Người lao động


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày