Kinh Doanh

Tổng hợp tin ĐHCĐ thường niên 2015 ngày 7/4

Thứ Ba | 07/04/2015 08:14

TS4 lên kế hoạch đầu tư nuôi cá Rô phi; NKG phát hành gần 21 triệu cổ phiếu tăng vốn; TCM dự kiến trả cổ tức 10% năm 2015, thấp hơn 2014...

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 TS4: Phiên họp ĐHCĐ thông qua kế hoạch năm 2015 với tổng doanh thu 1.140 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2014; giá trị xuất khẩu 32,7 triệu USD, tăng 4,7%; lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng, tăng 4,8% so với thực hiện năm 2014. Mức cổ tức kế hoạch 2015 bằng mức thực hiện năm 2014, tức 8%/mệnh giá, bằng tiền. Năm nay, TS4 có kế hoạch đầu tư làm bè nuôi cá Rô phi và nhận chuyển nhượng ao nuôi Cá Tra. Tổng mức đầu tư năm 2015 là 5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình VTB: Đại hội thông qua kết quả kinh doanh 2014 với doanh thu hợp nhất 229,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17,9 tỷ đồng. Năm 2015, công ty lên kế hoạch doanh thu 226,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng, cổ tức 10%. Ngoài ra, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phương án chọn đối tác để khai thác mặt bằng tại số 6 Phạm Văn Hai, lô B5 Khu Công nghiệp Cát Lái 2 và 248A Nơ Trang Long Phường 12, Quận Bình Thạnh; Giải thể công ty thành viên Vitek VTB TP. Hồ Chí Minh; Mua lại tối đa 25% vốn làm cổ phiếu quỹ.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng LBM: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 thông qua kế hoạch năm 2015 với doanh thu 222 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX: Đại hội thông qua kế hoạch năm 2015 với doanh thu 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 104 tỷ đồng, cổ tức 25%. Năm 2014, công ty lãi sau thuế 80,8 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 25%.

Công ty Cổ phần FPT: Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014, tỷ lệ 20%, chi trả 10% còn lại trong quý II/2015. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 20%. Thông qua bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo làm ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Công ty Cổ phần Savimex SAV: Đại hội thông qua kết quả hoạt động 2014 với doanh thu thuần 662 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23,9 tỷ đồng, không thanh toán cổ tức. Ngoài ra, công ty phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 6%, tương ứng phát hành 574.060 cổ phần.

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim NKG: Công ty đặt kế hoạch năm 2015 với doanh thu 7.800 tỷ đồng, sản lượng 400.000 tấn và lợi nhuận sau thuế 120 -150 tỷ đồng, HĐQT xem xét quyết định tỷ lệ cổ tức. Ngoài ra, Đại hội thông qua phát hành 20.789.000 cổ phiếu để tăng vốn, trong đó 789.000 cổ phiếu ESOP và bán 20 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 15.000 đồng/đơn vị.

Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thành Công TCM: Thông qua kết quả hoạt động năm 2014 với doanh thu thuần 2.571 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 168,4 tỷ đồng. Năm 2015, công ty lên kế hoạch doanh thu 2.780 tỷ đồng, lợi nhuận 170,4 tỷ đồng, cổ tức 10%.
 

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày