Kinh Doanh

TS4: Dự trình cổ tức 2013 bằng tiền 8%, kế hoạch LNTT 2014 là 33 tỷ đồng

Thứ Hai | 07/04/2014 08:02

TS4 sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 07/04/2014.

Tại Đại hội này, CTCP Thủy sản 4 (MCK: TS4) sẽ trình ĐHĐCĐ nội dung thườngniên quan trọng như:

Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 8%/mệnh giá.

Theo HĐQT TS4, đại hội cổ đông năm 2013 đã có Nghị quyết thống nhất chia cổ tức năm tối thiểu là16% bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu . Tuy nhiên, hiện nay TS4 đang phát triển rất nhanh và thuậnlợi, từ 30ha vùng nuôi đầu năm 2013 đến nay Công ty đã đầu tư lên thành 60ha, đảm bảo cung cấp gần100% nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy chế biến.

Có vùng nuôi đã giúp Công ty hoàn toàn chủ động trong kế hoạch sản xuất, kiểm soát được chất lượngsản phẩm, hạ định mức tiêu hao, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nhưng đòi hỏi nguồn vốntăng lên rất nhiều do chu kỳ nuôi Cá tra thường kéo dài từ 6 - 8 tháng .Vì sự phát triển bền vữngvà lâu dài của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty xin được đề xuất điều chỉnh mức chia cổ tứcnăm 2013 xuống 8%/mệnh giá, bằng tiền.

Năm 2013, TS4 đạt 14,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi sau thuế đạt 13,86 tỷ đồng, EPS đạt 1.076đồng/CP. Nếu cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2013 là 8%, TS4 sẽ chi gần 12,4 tỷ đồng thanh toán cổtức.

Năm 2014, TS4 dự trình kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu1.100 tỷ đồng, tăng 8,16%; lợi nhuận trước thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2013. Cổ tứckế hoạch 8%/mệnh giá bằng tiền và/hoặc CP.


Nguồn CafeF


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày