Tài Chính

Hoa Sen Group lợi nhuận sau thuế quý I đạt 234 tỉ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ

Sơn Mai Thứ Năm | 05/05/2022 19:15

Giá vốn hàng bán của Hoa Sen tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp thu hẹp còn 1.430 tỉ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm còn 11,3%. Ảnh: HSG.

Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu gần 46.399 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.500 - 2.500 tỉ đồng trong niên độ 2021-2022.
Giá vốn hàng bán của Hoa Sen tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp thu hẹp còn 1.430 tỉ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm còn 11,3%. Ảnh: HSG.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 của Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) cho thấy, Hoa Sen đạt doanh thu thuần đạt 12.661 tỉ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp thu hẹp còn 1.430 tỉ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm còn 11,3%.  

Dù doanh thu tài chính ghi nhận mức 78 tỉ đồng, tăng 18% so với con số 66 tỉ đồng của cùng kỳ nhưng các chi phí đều tăng thêm như chi phí tài chính tăng 9 tỉ đồng, chi phí bán hàng tăng 279 tỉ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 99 tỉ đồng. Chi phí nhân viên của Tập đoàn Hoa Sen tăng mạnh lên 313 tỉ đồng trong khi cùng kỳ chỉ 48 tỉ đồng.

Ảnh: TL.

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2021 – 2022 (1/10/2021 – 31/3/2022), Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.595 tỉ đồng, tăng 48%. Ảnh: TL.

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2021 – 2022 (1/10/2021 – 31/3/2022), Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.595 tỉ đồng, tăng 48% nhưng lãi sau thuế của Hoa Sen chỉ đạt 872 tỉ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ.

Niên độ 2021 – 2022, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu gần 46.399 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.500 - 2.500 tỉ đồng. Sau 6 tháng, Tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ đã thực hiện gần 64% kế hoạch doanh thu và khoảng 35-58% kế hoạch lợi nhuận.

Có thể bạn quan tâm:

Quý I/2022, Thế Giới Di Động thực hiện 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày