Cổ phiếu VNI sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 18/03/2014

Thứ Tư | 12/03/2014 08:16

Căn cứ giải trình của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.
Ngày 11/03/2014, SGDK Tp HCM đã có quyết định số 70/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (mã CK: VNI) vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/03/2014.

Cổ phiếu VNI bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/03/2014 theo Quyết định số 70/QĐ-SGDHCM ngày 11/03/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cổ phiếu VNI sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 18/03/2014.

Lý do: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là - 1,84 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là - 8,87 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 và năm 2013, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

Cổ phiếu VNI sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 18/03/2014. Căn cứ giải trình của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Nguồn CafeF

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

v