Ballet Tin tức

  • 10/06/2023 - 08:25

    Đặc sắc ballet Kiều

    13 suất diễn ở cả TP.HCM và Hà Nội, vở ballet Kiều do biên đạo Tuyết Minh, Phúc Hùng thực hiện vẫn luôn kín chỗ.
  • 24/09/2020 - 09:26

    Chính thức ra mắt Học viện Unicorn Dance Academy

    Công ty Saigon Contemporary and Ballet Dance Company (SCBC Vietnam) hợp tác giảng dạy cùng với CLB VH TDTT CMT8 vừa ra mắt Học viện Unicorn Dance Academy tại TP.HCM.