Doanh Nghiệp

Pharmedic: 30 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm

Thứ Bảy | 19/07/2014 16:05

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu Dược liệu Pharmedic tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, giá vốn hàng bán giảm so với 6 tháng đầu năm 2013.
Trong quý II/2014,CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã PMC) đạt doanh thu 88 tỷ đồng, tăng trưởng 2,9% so với cùng kỳ và cao hơn doanh thu quý I/2014.
Lũy kế 6 tháng 2014, doanh thu của PMC là 174 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch doanh thu 2014.
Dù đặt mục tiêu doanh thu năm nay cao hơn năm trước thì kế hoạch lợi nhuận 2014 của PMC là 46,8 tỷ đồng, thấp hơn 15,5% so với doanh thu năm 2013.
Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu 2014 đạt 30 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 64% kế hoạch lợi nhuận năm 2014. Lợi nhuận của PMC tăng trưởng như vậy là nhờ giá vốn hàng bán 6 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước.
Đơn vị: triệu đồng
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2014 (Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2014 (Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Nguồn Theo DVO

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

v