Kinh Doanh

Chứng khoán Việt Nam có thể được nâng hạng

Minh Vân Thứ Năm | 27/09/2018 12:00

Việt Nam đã đáp ứng đủ 9 điều kiện, và thậm chí còn đáp ứng thêm một điều kiện của thị trường cấp cao.

Theo công ty Chứng khoán SSI, FTSE Russel vừa công bố việc cân nhắc nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày 26/9/2018. Thông thường thì các mức xếp hạng thị trường sẽ là thị trường Phát triển (Developed), thị trường mới nổi cấp cao (Advanced Emerging), mới nổi loại 2 (Secondary Emerging) và thị trường cận biên (Frontier).

Trong một bản báo cáo giữa kỳ váo tháng 3/2018, FTSE Russel công bố việc cổ phiếu loại A của Trung Quốc và Romania sẽ được đưa vào dach sách cân nhắc nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2, và Iceland được cân nhắc nâng hạng lên thị trường cận biên. Một trong những quỹ ETF lớn nhất đang theo dõi chỉ số thị trường mới nổi của FTSE là Vanguard FTSE Emerging Markets ETF.

Câu hỏi được đặt ra là: Liệu Việt Nam có cơ hội để được vào danh sách theo dõi nâng hạng lần này hay không? Sau đây là một vài phân tích:

FTSE đưa ra tổng cộng 21 điều kiện, trong đó những thị trường Phát triển sẽ phải đáp ứng toàn bộ những điều kiện đó; trong khi thị trường Mới nổi Cấp cao sẽ chỉ cần đáp ứng 15 điều kiện, thị trường Mới nổi Loại 2 là 9 điều kiện.

Trong lần đánh giá gần đây nhất của FTSE cho Việt Nam, Việt Nam đã đáp ứng đủ 9 điều kiện, và thậm chí còn đáp ứng thêm một điều kiện của thị trường Cấp cao, đó là điều kiện Số 12 liên quan đến điện kiện lưu ký.

Dựa trên việc Việt Nam đáp ứng được những điều kiện gắt gao nêu trên, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để có thể được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2. Những ứng viên khác cũng đang trong danh sách theo dõi, chẳng hạn như Trung Quốc (cổ phiếu loại A) và Romania đều không đáp ứng đủ 9 điều kiện.

Chẳng hạn, cổ phiếu loại A của Trung Quốc không đáp ứng được điều kiện quan trọng như “Không cấm, giới hạn hoặc xử phạt việc sử dụng vốn đầu tư hoặc vốn và thu nhập từ nước ngoài chuyển về lại nước sở tại” (điều kiện rất quan trọng cho một thị trường Mới nổi). Còn đối với Romania, tình hình còn tệ hơn khi họ còn chưa đáp ứng được điều kiện về thanh khoản.

SSI cho rằng Việt Nam sẽ nằm trong danh sách cân nhắc nâng hạng cho thị trường Mới nổi Loại 2 trong lần đánh giá này. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy từ kết quả cập nhật vào tháng 3, rằng đáp ứng đủ 9 điều kiện có thể vẫn chưa đủ để vào danh sách theo dõi, bởi vì thị trường chứng khoán, các cơ quan chức năng và các tổ chức đầu tư đều có thể tác động khi quyết định cuối cùng được đưa ra.

Nếu Việt Nam được đưa vào danh sách cân nhắc đưa lên thị trường Mới nổi Loại 2 lần này, Việt Nam sẽ phải duy trì được tất cả các điều kiện ít nhất trong 1 năm. Thậm chí thời gian này có thể kéo dài hơn, như việc Romania đã nằm trong danh sách theo dõi những 2 năm. Đây là quy trình bắt buộc trước khi một hội đồng đánh giá có thể quyết định một thị trường “sẽ được nâng hạng”.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày