Kinh Doanh

Petrosetco 6 tháng lãi sau thuế 117 tỷ đồng

Chủ Nhật | 27/07/2014 15:30

Các khoản tương đương tiền giảm 1.064 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, cùng với việc vay và nợ ngắn hạn giảm gần 760 tỷ đồng.
Tổng công ty cổ phần dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - mã PET) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014.

Doanh thu thuần quý này đạt 3.121 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do tăng từ mảng kinh doanh linh kiện điện tử tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán tăng ít hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp tăng gần 25%, đạt 242 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm trong khi chi phí tài chính tăng nhẹ khiến hoạt động tài chính lỗ hơn 21 tỷ đồng, so với khoản lỗ 7 tỷ đồng cùng kỳ. Cộng với đó, chi phí bán hàng tăng gấp rưỡi, lên 88,5 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 8%, đạt gần 66 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phải chia ít lợi nhuận cho cổ đông thiểu số, lãi cổ đông công ty mẹ tăng 23%, đạt gần 57 tỷ đồng.

Tính bình quân, mỗi cổ phiếu PET được lãi 813 đồng trong quý II/2014.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PET đạt 5.729 tỷ đồng doanh thu, đạt hơn 60% kế hoạch năm và tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch năm. EPS đạt 1.378 đồng, tăng 4% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Tổng tài sản giảm tới gần 950 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2014, trong đó các khoản tương đương tiền (các khoản tiền gửi có kỳ hạn nhỏ hơn hoằng bằng 3 tháng tại các ngân hàng) giảm 1.064 tỷ đồng, xuống còn 573 tỷ đồng.

Cùng với việc giảm tiền gửi ngắn hạn thì vay và nợ ngắn hạn của công ty cũng giảm 757 tỷ đồng xuống 2.375 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày