Kinh Doanh

Petrosetco 9 tháng hoàn thành 92% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Thứ Bảy | 26/10/2013 20:54

Tuy lãi trăm tỷ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của PET bị âm 170,8 tỷ đồng.
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - PET) công bố kết quả kinh doanhhợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013.

Doanh thu thuần riêng quý 3 của PET đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2012. Tuynhiên, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần tăng hơn 1 điểm phần trăm, lãi gộp trong kỳ của công ty chỉcòn xấp xỉ quý 3/2012.

Nhờ tiết giảm các hạng mục chi phí trong kỳ, lãi thuần quý 3 của PET đạt 69 tỷ đồng, tăng tới37% so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, lợi nhuận khác bị thu hẹp, chỉ còn 1,3 tỷ đồng trong khi quý3/2012 lợi nhuận khác của PET đạt 19,5 tỷ đồng, kết quả quý 3 công ty báo lãi ròng (phần dành chocổ đông công ty mẹ) 40,4 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ 2012.

Lũy kế 9 tháng, PET lãi ròng 133,4 tỷ đồng, giảm 6,5% so với 9 tháng đầu năm 2012. Với tìnhhình đó, sau 9 tháng PET thực hiện 91,56% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được ĐHCĐ giao phó.

Petrosetco: 9 tháng hoàn thành 92% kế hoạch lợi nhuận cả năm (1)

Tuy lãi trăm tỷ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của PET bị âm 170,8 tỷđồng. Nhờ tăng cường vay nợ ngắn và dài hạn, dòng tiền hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm đạt416,7 tỷ đồng, số dư tiền và tương đương tiền cuối năm ở mức 1.433 tỷ đồng, tăng 303 tỷ đồng so vớisố dư đầu năm.

Cuối quý 3/2013, số dư hàng tồn kho của PET đạt 1.210 tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng so với số dưđầu năm, tương đương mức tăng 18,16%. Phần lớn hàng tồn kho (1.203 tỷ đồng, chưa tính dự phòng) làhàng hóa.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, PET đã rút toàn bộ vốn 18,4 tỷ đồng khỏi công ty liên kết là CTCPQuản lý và Phát triển Nhà Dầu khí.

Nguồn CafeF


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày