Hoan nghênh Ngài Takehiko Nakao sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn ADB đã tài trợ vốn, tư vấn chính sách cho tiến trình phát triển của Việt Nam; khẳng định Việt Nam rất coi trọng hợp tác với ADB và sự hợp tác này đang ngày càng hiệu quả và thiết thực.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhưng cũng đang đứng trước khó khăn thách thức, nhất là mục tiêu tăng trưởng nhanh hơn và bền vững trong thời gian tới.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2015 là 6,2% và giai đoạn 2016-2020 là 6,5%, Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung đảm bảo kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải cách thể chế và hoàn thiện kinh tế thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng… Do vậy, ngoài nội lực, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có ADB.

Hoan nghênh ADB tăng cường hỗ trợ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam cam kết sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của ADB trong phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời cho biết Việt Nam sẽ bố trí vốn đối ứng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để giải ngân có hiệu quả các nguồn vốn vay của ADB.

Ngài Takehiko Nakao cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này là tham dự Diễn đàn Phát triển châu Á lần thứ 5 (ADF5) diễn ra tại Hà Nội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nhằm trao đổi các biện pháp thu hút mạnh mẽ đầu tư.

Ngài Takehiko Nakao bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong quá trình đổi mới, đánh giá cao những giải pháp của Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế được lạm phát, cải cách doanh nghiệp Nhà nước, phục hồi tăng trưởng…

Ngài Takehiko Nakao cho rằng, để phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần tiếp tục cải cách chính sách, thu hút nhiều hơn nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cải cách doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp tư nhân….

Ngài Takehiko Nakao khẳng định ADB luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển và đề nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy và thực hiện thủ tục giải ngân nhanh các nguồn vốn của ADB…/.