Tài Chính

Chứng khoán VNDirect muốn tăng vốn khủng

Ngọc Tâm Thứ Tư | 17/11/2021 17:27

Hình ảnh tại VNDirect. Ảnh: TL.

VNDirect sắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào tháng 12 tới.
Hình ảnh tại VNDirect. Ảnh: TL.

Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán VNDirect (mã VND) dự trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 diễn ra vào ngày 6/12 sắp tới về phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, VNDirect dự kiến chào bán ra cho cổ đông hiện hữu gần 435 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỉ lệ 100% (là tỉ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành).

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên nguyên tắc và căn cứ theo giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán của Công ty và giá trị thị trường của cổ phiếu.Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba).

Ảnh: VNDirect.
Ảnh minh họa: Infofinance

VNDirect cho biết chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu từ chối mua/không mua hết khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Giá cổ phiếu VND liên tục tăng giá trong thời gian qua. Phiên giao dịch 17/11, VND kết phiên ở mức giá trần. Ảnh: FireAnt.
Giá cổ phiếu VND liên tục tăng giá trong thời gian qua. Phiên giao dịch 17/11, VND kết phiên ở mức giá trần. Ảnh: FireAnt.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị VNDirect cũng dự trình Đại hội Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công ty đề xuất phương án phát hành gần 348 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỉ lệ 80% (cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm). Hội đồng Quản trị có thể điều chỉnh tăng số lượng cổ phiếu phát hành nếu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện cho phép phát hành với tỉ lệ cao hơn.Trong năm 2021 và/hoặc năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, VNDirect cũng đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng dự kiến chào bán bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Có thể bạn quan tâm 

Chứng khoán VNDirect cơ cấu mạnh danh mục trong quý III


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày