Tài Chính

Sau khi lên sàn chứng khoán, doanh nghiệp FDI kinh doanh ra sao?

Nhật Lệ Thứ Hai | 15/11/2021 17:48

Ảnh minh họa: TL.

Đến nay chỉ còn 8 doanh nghiệp FDI đang niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Ảnh minh họa: TL.

Ngày 15/04/2003, sau 15 năm kể từ ngày mở cửa cho dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2003/NĐ-CP cho phép một số doanh nghiệp FDI chuyển đổi hình thức hoạt động từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần đồng thời cho phép các công ty cổ phần này được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, giai đoạn 2003 - 2008 đã có 10 doanh nghiệp FDI (Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (2005), Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (2006), Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (2006), Công ty Cổ phần Full Power (2006), Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (2006), Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (2006), Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (2007), Công ty Cổ phần Mirae (2008), Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (2008), Công ty Cổ phần Everpia (2010)) được chấp thuận chuyển đổi từ hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Nguồn: UBCKNN.
Nguồn: UBCKNN.

Sau giai đoạn này có thêm 1 doanh nghiệp FDI niêm yết là Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (2017) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014. Như vậy đã có 11 doanh nghiệp FDI đã chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 8 doanh nghiệp FDI đang niêm yết, 3 doanh nghiệp FDI hủy niêm yết do hoạt động kinh doanh thua lỗ (trong đó có 2 công ty đang đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM).

Phần lớn doanh nghiệp FDI sau khi niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán hoạt động có lãi, nhưng có những doanh nghiệp hoạt động chưa được hiệu quả và kinh doanh thua lỗ.

Năm 2020, đa số các doanh nghiệp FDI đang niêm yết, đăng ký giao dịch chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phần lớn các doanh nghiệp FDI có lợi nhuận sau thuế giảm hoặc có kết quả kinh doanh thua lỗ riêng chỉ có Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang có lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng 18% và 56%.

 

Trong giai đoạn 2016-2019, 7/10 doanh nghiệp FDI niêm yết, đăng ký giao dịch thường xuyên có lãi qua các năm, 3/10 doanh nghiệp FDI có kết quả kinh doanh thua lỗ. Trong các doanh nghiệp kinh doanh có lãi, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế là công ty có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bền vững qua các năm, tăng hơn 5 lần từ năm 2016 đến 2019. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp FDI có kết quả kinh doanh có lãi vẫn lớn hơn so với số lượng FDI kết quả kinh doanh thua lỗ.

Hiện nay, vốn hóa của doanh nghiệp FDI niêm yết, đăng ký giao dịch chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng vốn hóa thị trường (khoảng 0,3%). Như vậy, quy mô của doanh nghiệp FDI niêm yết, đăng ký giao dịch là nhỏ so với quy mô của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết vẫn chưa xuất hiện tình trạng thoái vốn của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp FDI đang niêm yết, đăng ký giao dịch. Tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại 8/10 doanh nghiệp FDI đang niêm yết, đăng ký giao dịch có xu hướng tăng sau khi lên sàn và chỉ có 2/10 doanh nghiệp FDI có tỉ lệ sở hữu nước ngoài giảm.

Có thể bạn quan tâm

FDI cũng cần “giải cứu”

Góc nhìn tỉ giá từ vốn FDI


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày