Phát biểu trong cuộc họp tại thủ đô Kiev với đại diện các cộng đồng địa phương, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh khác với các chính phủ trước đây, chính quyền trung ương hiện nay muốn thay đổi hệ thống chính quyền khu vực và trao quyền lực thực sự cho các chính quyền địa phương.

Ông tuyên bố chính quyền các địa phương sẽ phải tái cơ cấu hệ thống quyền lực, thiết lập các chính quyền tự quản tại các thành phố, thị trấn, làng mạc và xóa bỏ cơ chế quản lý cấp quốc gia đối với các địa phương, lâu nay vốn thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của chính quyền trung ương Kiev.

Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh thông qua sáng kiến phi tập trung hóa quyền lực, các chính quyền địa phương của Ukraine sẽ cơ hội giảm được các loại thuế trong vùng lãnh thổ của mình.

Ngoài ra, kế hoạch này cũng sẽ tác động tích cực tới lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa, theo đó quyền lợi của những người nói tiếng Nga hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác sẽ được đảm bảo trên trên toàn đất nước thông qua những sửa đổi trong Hiến pháp.

Ông cho biết thêm Kiev đã nhất trí với nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp, theo đó ủng hộ kế hoạch phi tập trung hóa chính quyền toàn diện. Dự kiến, văn kiện này sẽ được trình lên Quốc hội xem xét ngày 26/6 tới./.