TP.HCM: Dư nợ tín dụng tháng 7 tăng 2,2% so với tháng trước

Thứ Năm | 31/07/2014 09:19

Theo Cục thống kê, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 7 đạt 979,9 ngàn tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước
Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 7 đạt 1.205,6 ngàn tỷ đồng, đạt 102,8% (chỉ số này tháng trước: 100%); so với tháng cùng kỳ tăng 14,4%.

Vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 55,9% tổng vốn huy động, tăng 15,7% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 15,4% tổng vốn huy động, tăng 11,0% so tháng cùng kỳ; vốn huy động VNĐ chiếm 84,6% tổng vốn huy động, tăng 15,0% so tháng cùng kỳ. Tiền gửi tiết kiệm chiếm 55,6%, tăng 16,2% so với tháng cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 7 đạt 979,9 ngàn tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước, cao hơn chỉ số của tháng 6 (-0,1%); so với tháng 12/2013 tăng 2,8%; so với tháng cùng kỳ dư nợ tăng 9,5%.

Dư nợ tín dụng của các Ngân hàng Thương mại cổ phần đạt 544,9 ngàn tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng dư nợ, tăng 12,5% so tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 166,0 ngàn tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng dư nợ, tăng 3,3% so tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 813,9 ngàn tỷ đồng, chiếm 83,1% tổng dư nợ, tăng 10,9% so tháng cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm 46,5%, tăng 14,5% so tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 53,5% tăng 5,6% so tháng cùng kỳ.

Nguồn Theo DVO

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày