Phát triển bền vững

Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam

Trịnh Tuấn Thứ Tư | 18/10/2023 09:01

Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp Úc hiểu rõ hơn về các rủi ro và cơ hội về môi trường, xã hội và quản trị ở Việt Nam

Chương trình Kinh tế Xanh Úc- Việt Nam do Asialink Business và Trung tâm Climateworks phát triển dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc vừa công bố.
Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp Úc hiểu rõ hơn về các rủi ro và cơ hội về môi trường, xã hội và quản trị ở Việt Nam

Việt Nam và Úc có chung tham vọng trong việc hiện thực hóa các cơ hội của nền kinh tế xanh, và đó là lý do Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam ra đời. Chương trình này hướng tới mục tiêu định hình lại khuôn khổ của nền kinh tế xanh bằng cách trang bị cho các doanh nghiệp Úc kiến thức, năng lực và mạng lưới để thúc đẩy hợp tác kinh doanh bền vững với Việt Nam.

Được phát triển bởi Asialink Business và Trung tâm Climateworks dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam nhấn mạnh sự phát triển bền vững, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như chuyển đổi sang các nguồn tài nguyên tái tạo, hướng đến phát thải ròng bằng không. Đây là sáng kiến được đưa ra nhằm khuyến khích phát triển môi trường kinh tế với khả năng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững.

Ông Leigh Howard, Giám đốc Điều hành của Asialink Business phát biểu: “Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam thể hiện sự cống hiến của chúng tôi đối với những mối quan hệ đối tác kinh doanh bền vững, cùng phát triển và có tầm nhìn chung về một tương lai xanh hơn. Sáng kiến này thể hiện tinh thần hợp tác, kết nối 2 quốc gia với mục tiêu chung là sự bền vững và thịnh vượng kinh tế. Đó là minh chứng cho những gì có thể đạt được bằng cách kết hợp sức mạnh chung và làm việc hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”.

 

Trong Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 được công bố gần đây có nhấn mạnh “việc chuyển đổi sang nền kinh tế sử dụng năng lượng sạch vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn nhất đối với Đông Nam Á và Úc”. Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam được thiết lập nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này bằng cách tăng cường nghiên cứu và chia sẻ kiến thức về kinh tế xanh giữa Úc và Việt Nam, đồng thời thể hiện những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm từ các doanh nghiệp ở cả 2 quốc gia. Chương trình cũng sẽ trang bị cho các doanh nghiệp Úc những kỹ năng và năng lực cần thiết để phát triển và tận dụng các cơ hội.

“Hành trình hướng tới một tương lai bền vững của Đông Nam Á hé lộ tiềm năng hợp tác quan trọng giữa Úc và Việt Nam. Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam cho thấy tầm quan trọng của việc chia sẻ kiến thức, vun đắp mối quan hệ và trang bị cho các doanh nghiệp Úc trước những cơ hội mới này”, Martine Letts, Giám đốc Điều hành Asialink Business chia sẻ.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình này là tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy thương mại và đầu tư cũng như các nền tảng cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu của kinh tế xanh. Bằng cách hỗ trợ đối thoại chính sách, kiến tạo và nâng cao năng lực tham gia, tăng cường quan hệ đối tác giữa 2 quốc gia và tạo điều kiện kết nối trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng, chương trình đảm bảo rằng các doanh nghiệp không chỉ nhận thức được khả năng phục hồi bền vững của chuỗi cung ứng mà còn tích cực hướng tới hệ thống kinh doanh bền vững.

Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp Úc hiểu rõ hơn về các rủi ro và cơ hội về môi trường, xã hội và quản trị ở Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tăng cường đối thoại với các nhà hoạch định chính sách ở Úc và Việt Nam để xây dựng khuôn khổ kinh tế hỗ trợ nền kinh tế xanh.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày