Startup

Chợ tốt vẫn tốt nhờ C2C

Chợ tốt vẫn tốt nhờ C2C

Đứng ngoài cuộc chiến thương mại điện tử đã đem lại cơ hội để Chợ Tốt chuẩn bị cho một tham vọng lớn hơn.