Gỉ sét Tin tức

  • 07/09/2014 - 15:16

    Nhà giàu mới nổi ở Myanmar

    Giờ đây, ở Myanmar có thể thấy những chiếc Ferrari, Bentley, Porche, Bugatti Veyron bên cạnh những chiếc taxi gỉ sét cũ kỹ.