Kinh Doanh

ĐHCĐ HSC: Quý I lãi sau thuế 47,7 tỷ đồng, trả cổ tức 16% bằng tiền đợt 2/2014

Thứ Năm | 16/04/2015 17:34

Năm 2015, công ty lên kế hoạch doanh thu 779,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 324,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 14% so với cùng kỳ năm trước.

Chiều ngày 16/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HCM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Quý I/2015 lãi sau thuế 47,7 tỷ đồng

Theo nội dung tờ trình, HĐQT đề xuất kết quả kinh doanh năm 2015 với doanh thu 779,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 324,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ phí môi giới và lãi margin được xác định là nguồn thu chủ yếu của HSC, trong đó mảng môi giới dự kiến tăng doanh thu 39%.

Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE) năm 2015 dự đoán ở mức 13,7%, thấp hơn so với mức 16,3% năm 2014.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả cho năm 2015 là 12%, bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện chi trả do HĐQT lựa chọn.

Ban điều hành HSC dự đoán giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường năm 2015 là 4.000 tỷ đồng/ngày, tăng 33% so với giá trị bình quân của năm 2014. Theo đó, thị phần môi giới năm 2015 của HSC mục tiêu đạt 11,1%, trong đó khối khách hàng cá nhân là 8%.

Thị phần giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tại HSC dự đoán đạt 30% giá trị giao dịch nhà đầu tư toàn thị trường, tương ứng với mức 3,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Quý I/2015, công ty công bố dự kiến doanh thu 51,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 47,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 15% so với cùng kỳ năm trái phiếu.

Giá trị giao dịch hàng ngày trong Quý I/2015 chỉ đạt 2.300 tỷ đồng, giảm 23% so với mức bình quân năm 2014 là 3.000 tỷ đồng và chỉ bằng 58% so với giả thiết đưa ra trong kế hoạch năm 2015.

Trả cổ tức 16% bằng tiền mặt đợt 2 năm 2014

Năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần 831 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 376 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 33% so với kết quả năm 2013.

HĐQT đề xuất mức trả cổ tức đợt 2 năm 2014 là 16% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày 8/5/2015, ngày thanh toán dự kiến là ngày 27/5/2015. Đợt 1, công ty đã thực hiện tạm ứng tỷ lệ 5% bằng tiền vào ngày 29/1/2015.

Chưa có kế hoạch tăng vốn năm 2015

Trong năm 2015, đại diện HSC cho biết không có kế hoạch tăng vốn. Vị này lý giải,   lượng giao dịch của HSC khoảng 2.000 tỷ đồng/ngày, dự kiến tăng lên 4.000 tỷ /ngày. Ngoài ra, tờ trình chi trả cổ tức 16% năm 2014 là khá cao so với lợi nhuận làm được, tỷ lệ cổ tức/lợi nhuận là hơn 70%. 

Do đó, HSC đánh giá việc tăng vốn trong 2015 là khá thấp. Nếu thị trường thay đổi tích cực, HSC sẽ xem xét việc huy động vốn, có thể là vốn cổ phần hoặc vốn dài hạn. Tỷ lệ tăng vốn chưa có cụ thể.

Theo ông Johan - Tổng Giám đốc , HSC đã đánh giá nguồn vốn và cân nhắc giữa sử dụng vốn vay hay vốn cổ phần. Ông cho rằng phải dùng tối đa vốn cổ phần sau đó đến tối đa vốn vay để thấy hiệu quả. Lãi suất đang thấp, nếu cần thì HCM sẽ phát hành trái phiếu và khả năng thành công cao, tuy nhiên hiện tại thì HCM chưa cần nguồn vốn này.

Kết thúc Đại hội, cổ đông thông qua tất cả nội dung tờ trình. Trong đó, Đại hội thông qua việc ông Lê Thắng Cần ứng cử vào thành viên HĐQT. Ông Cần là đại diện của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Tp HCM (HFIC) -  cổ đông đang sở hữu 24,4% cổ phần của HSC.

Nguồn NCĐT


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày