Kinh Doanh

GAS ngày 22/1/2016 họp cổ đông bất thường nhằm bầu nhân sự

Thứ Sáu | 11/12/2015 07:18

Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần cho biết, ngày 23/12 là ngày chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Theo đó, ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Dự kiến GAS sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 22/1/2016.

Về nội dung cuộc họp, Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, GAS sẽ tiến hành bầu, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Mới đây, GAS đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tưởng giữ chức Thành viên HĐQT Tổng Công ty thay ông Nguyễn Xuân Hòa. Ông Tưởng sinh ngày 2/9/1973, trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí.

Hồi tháng 10, bà Võ Thị Thanh Ngọc được HĐQT GAS thống nhất bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Trung Dân nghỉ hưu theo quy định. Bà Ngọc sinh ngày 26/1/2976, trình độ Thạc sỹ Lọc hóa dầu và khí, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Bên cạnh đó, GAS còn bổ nhiệm ông Vũ Trọng Hải giữ chức Kế toán trưởng thay ông Mai Hữu Ngạn. Ông Hải sinh ngày 2/1/1968, trình độ Cử nhân Kế toán doanh nghiệp.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày