Kinh Doanh

Năm 2015, Bộ Tài chính và NHNN sẽ thúc các tổ chức tín dụng lên niêm yết

Thứ Tư | 24/12/2014 16:33

Cùng với đó, Bộ xem xét việc giảm phí lưu ký, đặc biệt trong giai đoạn thị trường trầm lắng nhằm làm giảm gánh nặng cho nhà đầu tư.

Năm 2015, để tái cấu trúc thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án Nghị định về Thị trường chứng khoán phái sinh; đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Quyết định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoánViệt Nam.

Theo đó, thực hiện rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cấu trúc và phát triển thị trường chứng khoán, phục vụ hiệu quả tái cấu trúc nền kinh tế và các cam kết quốc tế như cam kết WTO và trong thời gian tới là TPP; Phối hợp thực hiện cổ phần hóa, đấu giá cổ phần các doanh nghiệp Nhà nước nhằm tạo hàng hóa có chất lượng cao cho thị trường.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ngân hàng nhà nước để rà soát, xây dựng kế hoạch thúc đẩy các tổ chức tín dụng lên niêm yết, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát về tính minh bạch các thông tin trong Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, hoàn chỉnh cơ chế, hệ thống để phát hành và giao dịch sản phẩm ETF; Hoàn chỉnh pháp lý để sớm đưa vào vận hành các sản phẩm cơ cấu (covered warranhân thọ ; NVDRs, và các sản phẩm Hedging).

Bộ xem xét việc giảm phí lưu ký, đặc biệt trong giai đoạn thị trường trầm lắng nhằm làm giảm gánh nặng cho nhà đầu tư, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ vấn đề rủi ro, đầu tư vào thị trường tài chính, bất động sản, vấn đề liên thông vốn với ngân hàng, vấn đề tách bạch tài khoản của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Một trong số những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng các chuẩn mực đạo đức đối với các thành viên trong Thị trường chứng khoán nói chung và ngành quản lý tài sản nói riêng nhằm nâng cao sự tin cậy đối với nhà đầu tư. Nâng cao tiêu chuẩn, áp dụng các chứng chỉ tài chính quốc tế đối với người hành nghề quản lý tài sản, đầu tư, kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, uy tín và sự minh bạch của thị trường tài chính.

Nguồn DVO/MOF


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày