Kinh Doanh

Quản lý quỹ Kỹ thương thoái vốn hoàn toàn khỏi Ninh Vân Bay

Thứ Tư | 01/10/2014 23:00

Giao dịch thực hiện từ ngày 9/9 đến ngày 29/9/2014.
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương - Techcom Capital vừa bán thành công 4,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT). Đây là toàn bộ số cổ phiếu mà Techcom Capital nắm giữ tại NVT, tương đương tỷ lệ 4,97%.

Giao dịch thực hiện từ ngày 9/9 đến ngày 29/9/2014 theo phương thức khớp lệnh.

Trong thời gian Quản lý quỹ Kỹ thương thực hiện giao dịch, giá cổ phiếu NVT giảm 13%, từ 6.800 đồng xuống còn 6.000 đồng/đơn vị. Chốt phiên hôm nay (1/10/2014), cổ phiếu NVT có giá 6.700 đồng/đơn vị.

Trước khi thực hiện thoái vốn hoàn toàn, từ ngày 22/8 đến ngày 29/8/2014, Techcom Capital cũng đã bán 1,5 triệu cổ phiếu NVT theo phương thức khớp lệnh.

Vừa qua, NVT cũng dự kiến phát hành tối đa 230 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ, tăng quy mô vốn.

Tương ứng với 230 tỷ đồng trái phiếu là 23.000 chứng quyền. Với mỗi chứng quyền, người sở hữu được mua 415 cổ phần phổ thông.

Số lượng cổ phần phát hành theo chứng quyền tối đa là 9,5 triệu cổ phần. Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền là 7.500 đồng/cổ phần.

NVT dự kiến phát hành cho không quá 20 nhà đầu tư, có thể là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương và các tổ chức tín dụng khác thường xuyên mua trái phiếu...

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày