Kinh Doanh

Top 50 2019: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Thứ Bảy | 06/07/2019 07:16

Ảnh: TL

Năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.300 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 540 tỉ đồng, chỉ tăng nhẹ so với năm 2018.
Ảnh: TL

Trong năm 2018, sức mua có mức tăng trưởng thấp, dẫn đến sản lượng tiêu thụ của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) gần như không tăng. Nguyên nhân ảnh hưởng đến vấn đề này là do trong cuối năm 2017, Công ty đã thực hiện chương trình khuyến mãi lớn nên đã cung ứng một sản lượng hàng hóa lớn cho thị trường gây ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của năm 2018. Giá các nguyên liệu trong năm 2018 đều tăng như bột PVC tăng bình quân 2,65%, hạt PE tăng bình quân 15,8%...

Top 50 2019: Cong ty Co phan Nhua Binh Minh
 

Các nguyên nhân trên tác động đến việc Công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2018, Công ty đã chủ động cân đối hoạt động đầu tư. Theo đó, Công ty đã hoàn tất các hạng mục đầu tư trị giá 109 tỉ đồng, chủ yếu tập trung bổ sung thiết bị phụ trợ, hiện đại hóa hạ tầng, kho bãi...

Một số hạng mục đầu tư đang thực hiện được chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư năm 2019. Dù tất cả các chỉ tiêu doanh số, sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận trước thuế của Nhựa Bình Minh miền Bắc đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Tuy nhiên, thị phần của Công ty tại miền Bắc vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Cũng trong năm 2018, cạnh tranh trong ngành nhựa ngày càng gay gắt. Với sự gia nhập của nhiều đối thủ cạnh tranh ở cả thị trường phía Nam và phía Bắc cùng với chiến lược chiết khấu cao nên thị trường ống nhựa cạnh tranh rất khốc liệt và lợi nhuận ngành giảm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho doanh thu của Nhựa Bình Minh năm 2018 chỉ đạt 96,05% kế hoạch đề ra.

Top 50 2019: Cong ty Co phan Nhua Binh Minh
 

Trong cơ cấu, năm 2018 tài sản ngắn hạn chiếm tỉ trọng 64%, tài sản dài hạn chiếm tỉ trọng 26% trong tổng tài sản, tương đương với năm 2017. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu luôn chiếm tỉ trọng chủ yếu. Gần như toàn bộ tài sản được tài trợ hoàn toàn bằng vốn chủ, nợ phải trả chỉ chiếm tỉ trọng thấp. Điều này giúp doanh nghiệp tự chủ được hoạt động, chưa cần đến nguồn tài trợ bên ngoài, thể hiện cơ cấu tài chính bền vững của Công ty.

Nhu cầu thị trường thấp hơn dự kiến và tình trạng dư cung đã dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2018 của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành không đạt, thậm chí nhiều doanh nghiệp giảm sâu so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế của Nhựa Bình Minh đạt 530 tỉ đồng, chỉ bằng 91% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá nguyên liệu tăng so với bình quân cùng kỳ và không đạt được mục tiêu doanh thu. Năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.300 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 540 tỉ đồng, chỉ tăng nhẹ so với năm 2018.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày