Trách nhiệm với cộng đồng

Chương trình hợp tác quản lý kháng sinh

Quyên Nhi Thứ Năm | 12/01/2023 10:35

Hợp tác chiến lược giữa Pfizer và Bệnh viện Chợ Rẫy hướng đến mục tiêu đẩy mạnh Chương trình hợp tác quản lý kháng sinh.

Pfizer và Bệnh viện Chợ Rẫy hợp tác chiến lược trong việc nâng cao nhận thức về kháng sinh và quản lý kháng sinh.
Hợp tác chiến lược giữa Pfizer và Bệnh viện Chợ Rẫy hướng đến mục tiêu đẩy mạnh Chương trình hợp tác quản lý kháng sinh.

Theo ước tính của WHO, các quốc gia ở Đông Nam Á có nguy cơ kháng kháng sinh cao nhất trên toàn cầu. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Khu vực Tây Thái Bình Dương xây dựng kế hoạch hành động quốc gia vào năm 2013. 

Tình trạng kháng kháng sinh (AMR) là mối đe dọa đối với sức khỏe con người, động vật và môi trường. Hậu quả tình trạng này là làm giảm hiệu quả của thuốc kháng sinh, dẫn đến mầm bệnh đa kháng thuốc (MDR) và kháng thuốc mở rộng (XDR). 

Nhận thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh, Pfizer và Bệnh viện Chợ Rẫy đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong việc nâng cao nhận thức về kháng sinh và quản lý kháng sinh thông qua dự án với tên gọi "Chương trình hợp tác quản lý kháng sinh với Bệnh viện Chợ Rẫy".

Chương trình được triển khai với 7 hạng mục chính: Hội nghị khoa học; Chương trình đào tạo của AMS; Ứng dụng đào tạo chuyên sâu; Hỗ trợ chẩn đoán sớm; Diễn đàn AMS; Nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh (AMR) cho bệnh nhân, Nâng cao nhận thức về AMS cho cộng đồng; Giám sát AMS.

Ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam chia sẻ trong buổi lễ.
Ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam chia sẻ trong buổi lễ.

"Giải quyết tình trạng kháng kháng sinh kịp thời có thể mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe và sự phát triển ở Việt Nam, vì vậy chúng ta cần những nỗ lực của các tập thể và những đổi mới táo bạo để thực sự giành chiến thắng trong cuộc chiến này", ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam cho biết.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày