Thế giới

10 thành phố phát triển nhanh nhất hành tinh

Thứ Năm | 25/10/2012 15:50

Trong 10 thành phố phát triển nhanh nhất hành tinh về tăng trưởng dân số thì có 7 thành phố thuộc Trung Quốc.
Dân số năm 1990: 76.000Dân số năm 2010: 911.000Dân số năm 2025: 1.255.000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.551,3%Dân số năm 1990: 429.000Dân số năm 2010: 4.033.000Dân số năm 2025: 6.242.0000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.355%Dân số năm 1990: 98.000Dân số năm 2010: 858.000Dân số năm 2025: 1.303.000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.229,6%Dân số năm 1990: 136.000Dân số năm 2010: 885.000Dân số năm 2025: 1.797.000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.221,3%Dân số năm 1990: 875.000Dân số năm 2010: 9.005.000Dân số năm 2025: 11.146.000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.173,8%Dân số năm 1990: 553.000Dân số năm 2010: 5.347.000Dân số năm 2025: 6.852.000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.139,1%Dân số năm 1990: 330.000Dân số năm 2010: 1.995.000Dân số năm 2025: 3.361.000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 918,5%Dân số năm 1990: 205.000Dân số năm 2010: 1.384.000Dân số năm 2025: 1.828.000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 791,7%Dân số năm 1990: 174.000Dân số năm 2010: 1.068.000Dân số năm 2025: 1.462.000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 740,2%Dân số năm 1990: 537.000Dân số năm 2010: 1.908.000Dân số năm 2025: 4.332.000Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 706,7%Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.229,6%

Nguồn Vneconomy


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày