Trở thành tỉ phú sau khi bỏ học mở công ty thanh toán Tin tức