Kiều bào

Chương trình Giao lưu trực tuyến Doanh nghiệp Việt Kiều mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

Cẩm Tú Thứ Năm | 13/10/2022 10:43

Chương trình này sẽ được thúc đẩy ở nhiều nước khác trong thời gian tới. Ảnh: Hội Liên lạc với NVNONN.

Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh ý nghĩa buổi kết nối giữa các doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Chương trình này sẽ được thúc đẩy ở nhiều nước khác trong thời gian tới. Ảnh: Hội Liên lạc với NVNONN.

Ngày 12/10/2022, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, đã kết hợp tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với Chủ tịch các Hội doanh nhân kiều bào trên thế giới và đại diện một số Doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tham dự chương trình có Đại sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội Liên Lạc Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, ông Hoàng Mạnh Huê - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, ông Peter Hồng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cùng lãnh đạo các Ban, bộ, ngành và Chủ tịch các Hội Doanh Nghiệp, các Doanh nghiệp thuộc Hiệp Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Liên hiệp các Hội DNVN tại châu Âu.

Tại buổi giao lưu, doanh nhân Việt Nam trên thế giới đã giới thiệu về doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh của cộng đồng người Việt tại nước sở tại.
Tại buổi giao lưu, doanh nhân Việt Nam trên thế giới đã giới thiệu về doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh của cộng đồng người Việt tại nước sở tại. Ảnh: Hội Liên lạc với NVNONN

Tại buổi giao lưu, doanh nhân Việt Nam trên thế giới đã giới thiệu về doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh của cộng đồng người Việt tại nước sở tại, đóng góp các ý kiến nhằm kết nối các doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới, thu hút các nguồn lực của cá nhân và tập thể doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài về xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, phát huy vai trò cầu nối kinh tế Việt Nam với thế giới.

Ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh ý nghĩa của buổi giao lưu, kết nối giữa các doanh nhân, hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, mong muốn thúc đẩy hơn nữa công tác đầu tư trong nước, trong đó đề xuất cách thức thu hút nguồn kiều hối với tinh thần “ích nước, lợi nhà,” bảo đảm về giá trị và sinh lời nguồn vốn; kết nối bạn bè quốc tế đầu tư vào Việt Nam.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày