Kinh Doanh

CII lãi sau thuế hợp nhất gần 544 tỷ đồng năm 2014, gấp hơn 4 lần năm trước

Thứ Ba | 24/02/2015 17:10

Tính cả năm, công ty hoàn thành vượt kế hoạch đề ra cả về doanh thu và lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh CII vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2014 và cả năm 2014.

Doanh thu thuần quý IV đạt 1.017,7 tỷ đồng, gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước. Phần lớn doanh thu trong quý đến từ các hợp đồng BT, hợp đồng ứng vốn với giá trị 683,7 tỷ đồng, trong khi quý IV/2013 không hề có khoản thu nhập này. Doanh thu từ thu phí và thanh lý hợp đồng BOT, hoạt động xây lắp, thi công cũng đem lại giá trị cao cho tổng doanh thu trong quý.

Doanh thu tài chính trong quý này cũng tăng mạnh, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, trong đó lãi tiền gửi, tiền cho vay gấp 4,5 lần, đạt 108,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2014 đạt 265,4 tỷ đồng, tăng 202% so với quý IV/2013, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 143,1 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 1.168 đồng.

Theo giải trình của công ty, kết quả kinh doanh quý IV vượt trội là do doanh thu thu phí giao thông tăng 37% so với năm trước. Ngoài ra, trong kỳ công ty cũng hoàn tất công tác quyết toán công trình xây dựng cầu Sài Gòn với UBND và nhận tiếp đợt thanh toán thứ 2 theo kế hoạch thanh toán của UBND TP. Hồ Chí Minh đã được ký kết, đồng nghĩa với việc ghi nhận doanh thu, tăng lợi nhuận.

Tính chung cả năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần 2.669 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 543,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 271% và 358% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 387,8 tỷ đồng.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 768,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 233,7 tỷ đồng. Như vậy, công ty thực hiện vượt kế hoạch năm cả về doanh thu và lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 531,9 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.867,5 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày