Kinh Doanh

Dầu Tường An thông qua kế hoạch tăng vốn lần đầu sau 10 năm lên sàn

Thứ Sáu | 10/02/2017 12:13

Đây là lần đầu tiên TAC thực hiện việc tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu ESOP cho cổ đông kể từ khi niêm yết vào năm 2006.

Hôm nay (10/2), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của CTCP Dầu thực vật Tường An (mã TAC) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án này, TAC dự tính sẽ phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 10:7, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận về 7 cổ phiếu.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu của TAC tăng lên hơn 32,266 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 190 tỷ đồng lên khoảng 322,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành sẽ được trích gần 114 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển và gần 19 tỷ đồng từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của công ty.

Ngoài ra, TAC cũng dự tính sẽ phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). TAC dự kiến sẽ chào bán tối đa khoảng 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương 5% sau khi đã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng. Giá chào bán dự kiến là 27.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng.

Đây là lần đầu tiên TAC thực hiện việc tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu ESOP cho cổ đông kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết vào năm 2006 cho đến nay, sau khi CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) tăng sở hữu TAC lên 65% vốn.

Năm 2016, Dầu Tường An đạt 3.978 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 67 tỷ đồng, giảm 4%. Kết quả này vượt 6% kế hoạch doanh thu và 3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 của TAC.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày