Kinh Doanh

GTNfoods: Động lực tăng trưởng từ M&A và tái cấu trúc

Trang Thu Thứ Bảy | 30/12/2017 22:17

Sữa bò Mộc Châu

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần GTNfoods tiếp tục tăng trưởng trong năm 2017.
Sữa bò Mộc Châu

Theo báo cáo của VPBS, kết quả kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng, theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu hợp nhất đạt khoảng 2.959 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ năm trước, và đạt 75% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 134 tỷ đồng, tăng trưởng 1.575% so với cùng kỳ năm trước, và đạt 67% kế hoạch năm. Như vậy, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, chủ yếu từ việc trong 2017 GTN bắt đầu hợp nhất công ty con là Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (VLC) – đơn vị sở hữu 51% cổ phần tại Sữa bò Mộc Châu, đơn vị mang lại nguồn lợi nhuận chính cho GTN (chiếm tới gần 60% tổng doanh thu hợp nhất và khoảng trên 80% lợi nhuận hợp nhất).

GTN tiếp tục đầu tư nâng sở hữu tại Mộc Châu Milk, ngoài ra thoái vốn khỏi các khoản đầu tư không cốt lõi và không mang lại hiệu quả, tập trung vào mảng thực phẩm & nông nghiệp. Trong năm 2017 công ty đã thực hiện nâng sở hữu tại VLC lên 73,7% tính tới hiện tại, và có kế hoạch tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Mộc Châu Milk thông qua tăng sở hữu cổ phiếu VLC hoặc MCM.

Tính tới thời điểm hiện tại, GTN có số dư tiền gửi khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Dự kiến GTN sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động M&A các doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn chiến lược trong năm 2018, sẽ là động lực tăng trưởng cho kết quả kinh doanh của Công ty.

Triển vọng rất tốt của ngành tiêu dùng trong các năm tới: với các điều kiện vĩ mô rất thuận lợi (tăng trưởng 2017: GDP 6,8%, tăng trưởng tín dụng 17%, thu nhập bình quân tăng và dân số ở độ tuổi vàng), và tỷ trọng tiêu dùng thực phẩm và đồ uống vẫn chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu tiêu dùng của người Việt Nam, ngành tiêu dùng thực phẩm được kỳ vọng tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 9 – 11% trong các năm tới.

Tiềm năng dài hạn nhưng kế hoạch sử dụng vốn của GTN cho các mục tiêu M&A trong tương lai chưa rõ ràng, và quá trình tái cấu trúc thường đòi hỏi khoảng thời gian dài mới có thể được thể hiện trên lợi nhuận.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày