Kinh Doanh

Kho bạc Nhà nước huy động được thêm hơn 6.000 tỷ đồng TPCP

Thứ Sáu | 21/04/2017 09:30

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 74.647 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu.

Theo Bộ Tài chính, ngày 19/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (2.000 tỷ đồng). Theo đó, tổng cộng, Kho bạc Nhà nước huy động được 6.340 tỷ đồng.

Kết quả, huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,12%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động thành công được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,99%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,20%/năm, thấp hơn 0,16%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Còn trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được 1.990 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,68%/năm, thấp hơn 0,11% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 20 năm, 30 năm đều huy động thành công lần lượt là 450 tỷ đồng, 300 tỷ đồng và 600 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công hơn 74.647 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nhật Duy


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày