Kinh Doanh

Tin vắn chứng khoán 20/10

Chủ Nhật | 19/10/2014 23:17

HAG lợi nhuận quý III/2014 gần 972 tỷ đồng, cao hơn 2 quý đầu năm; VDS lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng 13 lần so với cùng kỳ năm trước...
Tin doanh nghiệp

VPBS: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Tổng doanh thu quý III đạt hơn 86 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức âm gần 5 tỷ đồng, trong khi đó, cùng kỳ năm trước, công ty lãi gần 43 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng, giảm lần lượt 32% và 70% so với cùng kỳ năm trước.

QCG: Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai - Công ty sẽ phát hành cho VOF của VinaCapital 17,06 triệu cổ phiếu. Giá phát hành là 8.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi là giá thấp hơn của 31.500 đồng/cổ phiếu hoặc giá trung bình 20 phiên giao dịch liên tiếp chiết khấu 35%.

Công ty cũng sẽ phát hành riêng lẻ 132,93 triệu cổ phiếu cho các chủ nợ của Công ty để cấn trừ công nợ. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm.

PGD: Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp Áp Dầu khí Việt Nam - Quý III/2014, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.864 tỷ đồng và 66 tỷ đồng, tăng 8% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 5.078 tỷ đồng và 152 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu đạt 72% kế hoạch năm và lợi nhuận vượt kế hoạch năm 3%.

SSI: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Việc VNPT thay cáp buộc các giao dịch của khách hàng SSI phải thông qua SSI Contact Center - Trung tâm dịch vụ Khách hàng qua điện thoại. Khu vực VNPT thay cáp là khu vực trung tâm Lê Lợi - Nguyễn Huệ, nơi sẽ có một trong 3 nhà ga của tuyến Metro số 1. Việc cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2015. Giao dịch phiên sáng ngày 17/10/2014, cổ phiếu SSI giảm 900 đồng so với giá tham chiếu, đạt mức 28.500 đồng/cổ phiếu.

KLS: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long: Quý III/2014, công ty đạt hoanh thu đạt gần 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 27 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt con số lãi 129 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

DLG: Công ty cổ phần Đức Long Gia Lai - Công ty sắp tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường, dự kiến ngày 22/11/2014 tại Gia Lai. Ngày đăng ký cuối cùng là 28/10/2014, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10/2014.

Các nội dung họp là phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn và/hoặc hoán đổi cổ phiếu; Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công và kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện và sản phẩm điện tử; Một số các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trước đó, DLG đã ký hợp tác toàn diện với đối tác Đức để cung cấp điện cho Côn Đảo.

HAG: Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Doanh thu tài chính quý III đạt hơn 925 tỷ đồng do bán bớt cổ phần tại các công ty bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 971,96 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ và cao hơn cả 2 quý đầu năm. Phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 949,60 tỷ đồng, tương ứng EPS đạt 1.202 đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.653,35 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch năm. EPS đạt 2.007 đồng.

WSS: Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall - Quý III/2014, tổng doanh thu hơn 12 tỷ đồng, tăng 144% nhưng lợi nhuận sau thuế âm 21,4 tỷ đồng, so với con số lãi gần 5 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, WSS lỗ hơn 29 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2013 có lãi sau thuế gần 5,7 tỷ đồng.

DXP: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Doanh thu quý III giảm 29% xuống còn 36 tỷ đồng do sản lượng hàng hóa thông quan Cảng giảm 11.358 TEU, tương ứng giảm 18,65% so với quý III/2013. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 7,05 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 896 đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, DXP đạt 122 tỷ đồng doanh thu và 28,35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 17% và 30% so với cùng kỳ. EPS đạt 3.600 đồng.

PXT: Công ty cổ phần Xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí - Doanh thu quý III/2014 giảm tới gần 76% xuống 24 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cao hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp âm gần 9,5 tỷ đồng. Công ty lỗ gần 20,4 tỷ đồng sau thuế trong quý III/2014. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 117 tỷ đồng, giảm 58%. Lợi nhuận sau thuế là âm 143,6 tỷ đồng.

SHN: Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội - Quý III/2014, doanh thu đạt gần 352 triệu đồng; lỗ hơn 73 tỷ đồng sau thuế chủ yếu do chi phí tài chính 72,72 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHN lỗ gần 76,79 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 324,75 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của SHN chỉ còn 22,27 tỷ đồng.

VDS: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Doanh thu quý III/2014 đạt 70,2 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt gần 42 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lỗ hơn 1 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 1.198 đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VDS đạt doanh thu 127 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 50,5 tỷ đồng, tăng hơn 13 lần.

CTS: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBankSc - Tổng doanh thu quý III/2014 đạt gần 42 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý này tăng 14%, đạt 15,45 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 199 đồng/cổ phiếu. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận của công ty không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 9 tháng đạt 118 tỷ đồng, tăng 3%; lợi nhuận đạt 46,5 tỷ đồng, giảm 3%.

Tin giao dịch cổ phiếu

VIC: Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần - Ngày 24/10, 8,3 triệu cổ phiếu phát hành với mục đích chuyển đổi trái phiếu quốc tế sẽ chính thức được giao dịch. Tổng cộng VIC đã thực hiện 37 đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu quốc tế từ ngày 28/3/2013 đến nay với tổng khối lượng lên đến hơn 48,32 triệu đơn vị.

VFC: Công ty cổ phần Vinafco - Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10/2014, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/10/2014. Cổ tức đợt 2 năm 2013 của tỷ lệ 7%, sẽ được thanh toán vào ngày 19/11/2014. Tạm ứng cổ tức năm 2014 tỷ lệ 20% sẽ được thanh toán vào ngày 31/12/2014.

NTL: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm - Ông Đinh Quang Chiến, Ủy viên HĐQT Công ty đăng ký bán hơn 722 nghìn cổ phiếu NTL từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2014. Sau giao dịch, dự kiến ông Chiến còn nắm giữ 1,6 triệu cổ phiếu NTL, tỷ lệ 2,62%.

KDC: Công ty Cổ phần Kinh Đô - Deutsche Bank AG, London Branch đã bán hơn 1,5 triệu cổ phiếu KDC, làm giảm tỷ lệ sở hữu của quỹ đầu tư này xuống còn 6,64%, tương đương gần 17 triệu cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 13/10/2014.

SHI: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Sao Vàng đã mua 4 triệu cổ phiếu SHI, tỷ lệ 12,12%. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 26/9/2014. Trước đó, Công ty này không nắm giữ cổ phiếu SHI.

e - Công ty dự kiến bán 2,6 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 18/10 đến ngày 26/11/2014 nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty. Giá bán cổ phiếu quỹ không vượt biên độ giao dịch của Hose.

MTG: Công ty Cổ phần MT Gas - Công ty giải thể công ty TNHH MTV Binh Khí MT - công ty con của MTG từ ngày 9/10/2014. Lý do giải thể: công ty hoạt động không hiệu quả.

Nguồn Theo DVO

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày