Kinh Doanh

TTP dự kiến mua lại tối đa 3 triệu cổ phiếu quỹ

Thứ Bảy | 20/09/2014 21:08

Giá chào mua tối đa 30.000 đồng/cổ phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết.
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến (mã TTP) vừa thông báo phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông thông qua việc mua lại tối đa 3 triệu cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư khi thực hiện hủy niêm yết.

Giá mua theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không quá 30.000 đồng/cổ phiếu, được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trong 3 tháng gần đây, mức giá cao nhất của cổ phiếu TTP được giao dịch là 21.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào mua tối đa đang cao hơn thị giá 38%.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận năm 2013.

Thời gian thực hiện không qua 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và Công ty thực hiện công bố thông tin.

Hiện, TTP đang nắm giữ hơn 1,4 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương tỷ lệ 9,66%. Số cổ phiếu này cũng vừa được mua lại vào tháng 4/2014.

Kế hoạch hủy niêm yết được Đại hội đồng cổ đông thường niên bất ngờ thông qua vào hồi đầu tháng 5 vừa qua. Lý do hủy niêm yết tự nguyện là để tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển doanh nghiệp.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày