Bất động sản

Thêm 2 thủ tục hành chính mới về thẩm tra thiết kế xây dựng

Thứ Hai | 10/11/2014 10:17

Bộ Xây dựng cũng sửa đổi, bổ sung thêm 4 thủ tục hành chính cấp Trung ương và cấp tỉnh.

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định về việc công bố 2 thủ tục hành chính ban hành mới và 4 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về "Công tác thẩm tra thiết kế xây dựng".

2 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thủ tục hành chính cấp huyện. 

Cụ thể, Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp.

Thủ tục Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp.

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung 4 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Trong đó, 2 thủ tục hành chính cấp Trung ương bao gồm:

Thứ nhất, Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Thứ hai, Thủ tục Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

2 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm có:

Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Thủ tục Thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2014.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày