Kinh Doanh

Lịch sự kiện ngày 26/8

Chủ Nhật | 25/08/2013 22:40

DPC, DSN, HCM, NNC, VSC, RAL giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.
DPC - Công ty cổ phần nhựa Đà nẵng: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 11%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 19/9.
DSN - Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen: Giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 11/9.

HCM - Công ty cổ phần chứng khoán TPHCM: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, tỷ lệ 5%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 12/9.
NNC - Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ: Giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, tỷ lệ 30%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 16/9.

VSC - Công ty cổ phần Container Việt Nam: Giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, tỷ lệ 15%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 16/9.

RAL - Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông: Giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, tỷ lệ 15%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 11/9.

Nguồn Dân Việt

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày