Kinh Doanh

Nova Consumer chào bán cổ phiếu ra công chúng

Hoàng Kim Thứ Năm | 13/01/2022 12:00

Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính của Công ty.
Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer chào bán cổ phiếu ra công chúng.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

2. Tên viết tắt: NOVA CONSUMER GROUP

3. Địa chỉ trụ sở chính: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4. Số điện thoại: (028) 3846 6888    Fax: (028) 3848 1998   

5. Website: https://novaconsumer.com.vn/

6. Vốn điều lệ: 1.088.843.250.000 đồng (Một nghìn không trăm tám mươi tám tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

7. Mã cổ phiếu: Không có

8. Nơi mở tài khoản thanh toán: tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – CN Nam Sài Gòn. Số hiệu tài khoản: 0181002231763

9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp 0301447257 (số cũ: 4103002884) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19 tháng 11 năm 2004, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 22 tháng 07 năm 2021

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý) (CPC 865). Mã ngành: 7020

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý); sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản, thuốc sát trùng; kinh doanh vắc-xin thú y, sản xuất kinh doanh

10. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 473.735.800.000 đồng, sẽ được sử dụng để tăng cường năng lực tài chính của Công ty nhằm để phát triển chuỗi thực phẩm của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Theo đó, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước.

 

Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau:

- Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp theo tình hình huy động vốn thực tế.

- Tiếp tục chào bán cổ phiếu cho các đối tượng khác theo phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết nêu trên.

- Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác như nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính và/hoặc huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ các đối tác, khách hàng của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.900.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 10.900.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: Tối thiểu 43.462  đồng/cổ phiếu (“Giá Chào Bán Tối Thiểu”).

5. Tổng giá trị vốn huy động: Tối thiểu 473.735.800.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: Tối thiểu 473.735.800.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Thực hiện phân phối cổ phiếu thông qua đại lý phân phối là Tổ chức tư vấn (Công ty cổ phần chứng khoán SSI).

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu cho một Nhà đầu tư: 1.000 cổ phiếu.

Bước khối lượng đăng ký: 1.000 cổ phiếu

Số lượng đăng ký mua tối đa cho một Nhà đầu tư: 5.444.000 cổ phiếu

8. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 28/02/2022

(Số tiền đặt cọc là 10% tổng giá trị cổ phiếu đặt mua tính theo Giá Chào Bán Tối Thiểu)

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo Hướng dẫn đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer được công bố tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer hoặc qua Đại lý phân phối cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.

10. Thời gian thông báo kết quả đặt mua cổ phiếu: 04/03/2022

11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu đặt mua thành công: Từ ngày 04/03/2022 đến ngày 11/03/2022

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

- Số tài khoản: 1022109986

- Mở tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Nam Sài Gòn

13. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Tổ chức tư vấn...): 

i. Đơn vị tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3824 2897

ii. Đơn vị kiểm toán

CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

Trụ sở chính: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38230796

iii. Đại lý phân phối

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (SSI)

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3824 2897

15. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Website Công ty cổ phần Tập đoàn Nova Consumer: https://novaconsumer.com.vn/


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày