Kinh Doanh

Ocean Group và các công ty liên quan: Tăng vốn nhanh, lợi nhuận giảm mạnh

Thứ Tư | 29/10/2014 11:45

Từ Công ty có vốn điều lệ chỉ 1 tỉ đồng, sau 4 năm, Ocean Group tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận của Ocean Group giảm dần.

Ocean Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - mã OGC) được thành lập năm 2007.

Ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ocean Bank vừa bị bắt giữ do các vi phạm trong hoạt động ngân hàng. Bên cạnh ông Hà Văn Thắm, các cổ đông lớn đáng chú ý của Ocean Group bao gồm 2 quỹ Market Vectors Vietnam ETF và FTSE Vietnam Index ETF với tổng tỷ lệ sở hữu 7%, CTCP Thương mại và Kho vận Thành Đông 8%, CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà 6,2%.

Ocean Group được ông Hà Trọng Nam – anh ruột ông Hà Văn Thắm – thành lập vào năm 2007 với vốn góp chỉ hơn 1 tỷ đồng.

Quá trình tăng vốn của Ocean Group (Đơn vị: tỷ đồng)
Quá trình tăng vốn của Ocean Group (Đơn vị: tỷ đồng)

Năm 2008, ông Hà Văn Thắm – lúc đó là Chủ tịch OceanBank - tham gia góp vốn vào Ocean Group.

Trong năm 2008, vốn điều lệ Ocean Group tăng từ 1 tỷ đồng lên 390 tỷ đồng. Ba cổ đông của Ocean Group thời điểm đó gồm ông Hà Văn Thắm, bà Hồ Thị Quỳnh Nga – vợ ông Thắm, ông Hà Trọng Nam – anh ruột ông Thắm. Trong đó, ông Thắm và vợ nắm giữ đến 90% cổ phần, tương đương với phần vốn góp là 351 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2009, vốn điều lệ của Ocean Group đã tăng lên 1.968 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cuối năm 2008. Trong đó, tổng số vốn điều lệ góp từ ông Hà Văn Thắm, vợ ông Thắm và Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo của ông Thắm chiếm hơn 60% vốn điều lệ của Ocean Group.

Cuối năm 2010, vốn điều lệ của Ocean Group tăng 27% so với cuối năm trước, đạt 2.500 tỷ đồng. Trong năm 2010, Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Tháng 1/2011, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiên là 5:1, tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 4 năm, vốn điều lệ của Ocean Group đã gấp hơn 2.500 lần so với khi mới thành lập.

Kể từ năm 2011, sau khi Ocean Group tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty sụt giảm rõ rệt.

Lợi nhuận Ocean Group (Đơn vị: tỷ đồng)
Lợi nhuận Ocean Group (Đơn vị: tỷ đồng)

Theo số liệu mới nhất, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 của Ocean Group đạt 40 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ tăng 43% so với cùng kỳ, đạt 39 tỷ đồng.

OceanBank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) là công ty liên kết của Ocean Group với tỷ lệ nắm giữ 20%.

Cuối quý II/2014, cơ cấu cổ đông của Ocean Bank gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 20%, Ocean Group 20%, Công ty TNHH VNT 20%, CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà 6,65% và ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch OceanBank – 0,92%.

Trong đó, CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà hiện nắm giữ 6,2% cổ phần Ocean Group còn Công ty TNHH VNT từng là cổ đông lớn của Ocean Group với tỷ lệ sở hữu trên 11%.

OceanBank được thành lập năm 1993 theo mô hình ngân hàng nông thôn. Năm 1997, Ngân hàng được chuyển đổi mô hình thành ngân hàng thương mại cổ phần, đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Hải Hưng.

Ông Hà Văn Thắm bắt đầu giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank từ năm 2004.

Từ tháng 1/2007, ngân hàng chuyển đổi mô hình phát triển và hoạt động dưới mô hình của ngân hàng đô thị với tên giao dịch OceanBank.

Đầu năm 2007, vốn điều lệ của OceanBank là 170 tỷ đồng. Đến cuối năm, vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với đầu năm.

Cuối năm 2011, vốn điều lệ của OceanBank là 4.000 tỷ đồng, gấp hơn 23 lần so với 5 năm trước đó.

Quá trình tăng vốn của OceanBank (Đơn vị: tỷ đồng)
Quá trình tăng vốn của OceanBank (Đơn vị: tỷ đồng)

Năm 2008, Ocean Group đầu tư gần 150 tỷ đồng vào OceanBank với tỷ lệ sở hữu là 14,98%. Từ cuối năm 2009 đến cuối quý II/2014, Ocean Group luôn duy trì tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng này vào khoảng 20%.

Ngày 18/3/2013, Hội đồng quản trị Ocean Group đã có nghị quyết về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại OceanBank xuống 15% theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và việc giảm tỷ lệ sở hữu này sẽ được Công ty thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghị quyết được ban hành.

Tuy nhiên, dù đã quá thời hạn nêu trong nghị quyết về việc giảm tỷ lệ sở hữu tại OceanBank, đến cuối quý II/2014, Ocean Group vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 20% tại ngân hàng này.

Tương tự Ocean Group, sau khi tăng vốn lên 4.000 tỷ đồng vào năm 2011, lợi nhuận OceanBank cũng sụt giảm rõ rệt. Lợi nhuận năm 2013 của OceanBank chưa bằng một nửa lợi nhuận năm 2011.

Lợi nhuận OceanBank (Đơn vị: tỷ đồng)
Lợi nhuận OceanBank (Đơn vị: tỷ đồng)

6 tháng đầu năm 2014, Ocean Bank chỉ lãi sau thuế 46 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2013.

Ocean Hospitality

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH) hiện tại là công ty con do Ocean Group sở hữu gần 67% cổ phần (tính đến ngày 20/10/2014). Một cổ đông lớn khác sở hữu gần 6% cổ phần OCH là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ chứng khoán HAPACO.

Công ty được thành lập năm 2006 với tên gọi trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Bảo Long với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2013, vốn điều lệ của Công ty là 2.000 tỷ đồng, gấp 200 lần so với vốn góp đầu tiên năm 2006.

Quá trình tăng vốn của OCH (Đơn vị: tỷ đồng)
Quá trình tăng vốn của OCH (Đơn vị: tỷ đồng)

Tháng 12/2009, sau khi thành lập 3 năm, công ty phát hành thêm 52 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 530 tỷ đồng. Ngày 31/12/2009, Ocean Group nắm quyền kiểm soát OCH với tỷ lệ sở hữu 75%.

Trong tháng 12/2009, ông Hà Văn Thắm thay thế ông Hà Trọng Nam giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị OCH.

Chỉ sau 4 năm, vốn điều lệ OCH vào cuối năm 2013 đã gấp gần 4 lần so với cuối năm 2009.

Kể từ khi bắt đầu tăng vốn vào năm 2009, lợi nhuận của OCH cũng tăng theo. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ năm 2013 là 125 tỷ đồng, gấp hơn 12 lần so với năm 2009.

Lợi nhuận OCH (Đơn vị: tỷ đồng)
Lợi nhuận OCH (Đơn vị: tỷ đồng)

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2014, OCH báo lãi sau thuế chỉ 12 tỷ đồng, giảm 85% so với 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó, lãi sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ là 4,7 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm 2013.

Ocean Securities

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (Ocean Securities) được thành lập cuối năm 2006. Đến cuối quý II/2014, cổ đông của Ocean Securities bao gồm Ocean Group 75% và OceanBank 11%.

Đầu năm 2008, vốn điều lệ Công ty là 50 tỷ đồng. Trong năm 2008, ông Hà Văn Thắm trở thành Chủ tịch và là người đại diện theo pháp luật của Chứng khoán Đại Dương.

Cuối năm 2008, cơ cấu cổ đông củaOcean Securities bao gồm ông Hà Văn Thắm 58% và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Hải Hưng (tên cũ của OceanBank) 11%.

Trong năm 2008, Ocean Group ghi nhận trong báo cáo tài chính soát xét khoản đầu tư 89 tỷ đồng vào Ocean Securities với tỷ lệ sở hữu là 59,3%. Ocean Group cho biết Công ty này nắm quyền kiểm soát Ocean Securities từ ngày 1/1/2009.

Tháng 3/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ Ocean Securities từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2009, vốn điều lệ của Ocean Securities đã là 300 tỷ đồng, gấp 6 lần so với năm 2008.

Ngày 20/10/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, nâng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.

Quá trình tăng vốn của Chứng khoán Đại Dương (Đơn vị: tỷ đồng)
Quá trình tăng vốn của Chứng khoán Đại Dương (Đơn vị: tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế của Ocean Securities theo năm cao nhất là vào năm 2009, đạt 24,5 tỷ đồng. Trong cùng năm, Ocean Securities đã tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế khoảng 36,5 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận Chứng khoán Đại Dương (Đơn vị: tỷ đồng)
(Đơn vị: tỷ đồng)

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày