Hưng Thịnh Land chi hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động phát triển bóng đá Tin tức