Kinh Doanh

Nhiều tài liệu, ý kiến của Ban Kinh tế TƯ là “tuyệt mật”, “tối mật”

Chủ Nhật | 07/09/2014 01:07

Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Ban Kinh tế Trung ương đảng CSVN vừa được thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có quyết định, quy định rất nhiều loại tài liệu,
báo cáo, sổ công tác, các ý kiến tham mưu, đề xuất, tin v.v… của Ban Kinh tế Trung ương đều thuộc danh mục “tuyệt mật”, “tối mật”…

Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Ban Kinh tế Trung ương đảng CSVN vừa được thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 4.9 vừa qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.10.2014.

Theo đó, các loại tài liệu, văn bản, thông tin Ban Kinh tế Trung ương được đưa vào vòng bí mật nhà nước độ “tuyệt mật” đã được quy định chi tiết như sau:

1. Các báo cáo, đề xuất, tham mưu của Ban Kinh tế Trung ương với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội; nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế - xã hội; định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ngành, vùng liên quan đến an ninh; quốc phòng; về phát triển công nghiệp quốc phòng.

2. Tin, tài liệu liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng về dự trữ chiến lược quốc gia, ngân sách đặc biệt dành cho quốc phòng, an ninh; chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa công bố hoặc không công bố.

3. Tài liệu về dự trữ ngân sách và các khoản thu, chi đặc biệt của Đảng. Tài liệu thực hiện nhiệm vụ quốc tế về công tác tài chính đối với các Đảng, các tổ chức chính trị nước ngoài có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Tài liệu, sổ công tác, thiết bị lưu giữ thông tin (USB, thẻ nhớ, ổ cứng) chứa thông tin có nội dung thuộc độ Tuyệt mật của cơ quan Ban Kinh tế Trung ương.

5. Các văn bản có sử dụng tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của các cơ quan,tổ chứckhác.


Còn danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật” của Ban Kinh tế Trung ương cũng được thủ tướng quy định cụ thể, bao gồm:

1. Tài liệu, nội dung làm việc của Ban Kinh tế Trung ương với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ có liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.

2. Hồ sơ, tin, tài liệu liên quan đến việc thẩm định các đề án kinh tế - xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công bố hoặc không công bố.

3. Văn bản tham gia ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương đối với các chủ trương, chính sách, các dự án lớn về kinh tế - xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công bố hoặc không công bố.

4. Văn bản có ý kiến chỉ đạo trực tiếp (bút tích) của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước với Ban Kinh tế Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Các ý kiến tham gia góp ý của Ban Kinh tế Trung ương với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế - xã hội theo phân công, phân cấp.

6. Tin, tài liệu liên quan đến các vấn đề lịch sử chính trị, kiểm điểm công tác của các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương các khóa chưa công bố hoặc không công bố.

7. Tài liệu, sổ công tác, thiết bị lưu giữ thông tin (USB, thẻ nhớ, ổ cứng) chứa thông tin có nội dung thuộc độ Tối mật của cơ quan Ban Kinh tế Trung ương.

8. Các văn bản có sử dụng tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, tổ chức khác.

Thủ tướng Chính phủ quy định tất cả bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định trên.

Còn trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng CSVN và bộ trưởng Bộ Công an phải chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành quyết định của thủ tướng về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Ban Kinh tế Trung ương vừa ban hành.Nguồn Một Thế Giới


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày