Kinh Doanh

SBT đặt mục tiêu lợi nhuận 176 tỷ đồng niên độ 2014 - 2015, giảm 27%

Thứ Năm | 18/09/2014 22:33

Tỷ lệ chia cổ tức niên độ 2014 - 2015 dự kiến từ 10% - 12% mệnh giá trên vốn điều lệ.
Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã SBT) vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014.

Tại Đại hội, Công ty đã thống nhất kế hoạch mục tiêu tài chính niên độ 2014 - 2015. Trong đó, tổng doanh thu thuần ước đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 176 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 27% so với kết quả thực hiện niên độ 2013 - 2014.

Tỷ lệ chia cổ tức ước thực hiện từ 10% - 12% mệnh giá trên vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức chia tạm ứng cổ tức niên độ 2014 - 2015.

Theo kế hoạch, niên độ 2014-2015, sản lượng mía ép ước đạt 870 nghìn tấn, giảm 6% so với kết quả niên độ 2013 - 2014; sản lượng đường thành phẩm ước đạt 120,5 nghìn tấn, giảm 4%; sản lượng đường tiêu thụ ước đạt 125 nghìn tấn, giảm 12%.

Đại hội thông qua báo cáo kết quả kinh doanh niên độ 2013-2014 với doanh thu thuần 1.004 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 67 tỷ đồng. Công ty cũng đã thực hiện chia cổ tức 5% cho cổ đông với tổng số tiền 71,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua phương án sáp nhập với Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (mã SEC), tỷ lệ hoán đổi 1:1,05, tương đương 1,05 cổ phiếu SEC sẽ hoán đổi được 1 cổ phiếu SBT.

Vốn điều lệ của SBT dự kiến sau khi phát hành thêm cổ phiếu hoán đổi sẽ tăng thêm tối đa hơn 371 tỷ đồng, tương ứng hơn 37 triệu cổ phần được phát hành.

Nguồn Theo DVO


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày