Kinh Doanh

Vietcombank lên kế hoạch chia cổ tức 8%

Thứ Ba | 18/04/2017 22:17

Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 8%, tỷ lệ cổ tức chi trả là 8%/mệnh giá.

Theo tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã VCB) đặt kế hoạch năm nay tổng tài sản tăng 11% lên 874.577 tỷ đồng.

Chỉ tiêu dư nợ tín dụng và huy động vốn tăng lần lượt là 15% và 14% so với năm ngoái, nợ xấu tiếp tục giữ ở mức dưới 2%. Vietcombank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 8%. Tỷ lệ cổ tức chi trả là 8%/mệnh giá.

Báo cáo của Hội đồng quản trị Vietcombank cho hay, ngân hàng sẽ triển khai thành lập mới 6 chi nhánh và 39 phòng giao dịch trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, ngân hàng sẽ triển khai thành lập văn phòng đại diện Vietcombank tại New York, ngân hàng con 100% vốn tại Lào, công ty kiều hối, công ty tín dụng tiêu dùng và công ty AMC.

Tại kỳ Đại hội cổ đông sắp tới, Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2017. Vietcombank cũng sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay thế cho ông Yutaka Abe, Thành viên HĐQT, theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản.

Năm 2016, tổng tài sản Vietcombank đạt 787.907 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước đó. Dư nợ cho vay khách hàng và huy động vốn đều tăng 19%. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 8.523 tỷ đồng, tăng 25%. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,46% tổng dư nợ. Ngân hàng cũng dự tính sẽ chia cổ tức 8% cho năm 2016.

Trường Văn


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày