Tài Chính

5 điểm mới cần biết khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Việt Hà Chủ Nhật | 21/03/2021 16:19

Trái phiếu do các ngân hàng phát hành thường chiếm tỉ trọng cao trong tổng giá trị phát hành. Ảnh: TL.

Các quy định về nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) hiện đang có sự thay đổi căn bản so với khung pháp lý hiện hành.
Trái phiếu do các ngân hàng phát hành thường chiếm tỉ trọng cao trong tổng giá trị phát hành. Ảnh: TL.

Dưới đây là 5 điểm mới mà nhà đầu tư cần lưu ý khi mua trái phiếu doanh nghiệp.

1. Nâng cao tính tự chủ

Theo quy định mới tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, nhà đầu tư mua trái phiếu có trách nhiệm tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu.

Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư không mua trái phiếu chỉ vì danh tiếng, uy tín của Tập đoàn/Tổng công ty. 

2. Phân định rõ TPDN phát hành riêng lẻ và TPDN phát hành ra công chúng

TPDN phát hành ra công chúng được chào bán rộng rãi cho mọi loại hình nhà đầu tư và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán; TPDN phát hành riêng lẻ chỉ được bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Việc phân định rõ nhà đầu tư mua và giao dịch TPDN riêng lẻ với nhà đầu tư mua và giao dịch TPDN chào bán ra công chúng nhằm bảo vệ các nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ. Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ không được phép mua TPDN riêng lẻ, chỉ được phép mua TPDN chào bán ra công chúng) vì trái phiếu riêng lẻ rủi ro hơn so với trái phiếu chào bán ra công chúng.

Nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiêm đối với quyết định của mình. Ảnh: Anthola.
Nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiêm đối với quyết định của mình. Ảnh: Anthola.

3. Mở rộng phạm vi nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm: ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỉ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 2 tỉ đồng; cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 1 tỉ đồng.

Phạm vi nhà đầu tư chuyên nghiệp được mở rộng. Ảnh: TL.
Phạm vi nhà đầu tư chuyên nghiệp được mở rộng. Ảnh: TL.

4. Trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán

Tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua chứng khoán khi thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ hoặc ủy quyền cho công ty chứng khoán thực hiện việc xác định.

Đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ được giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán, công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua chứng khoán có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện giao dịch. 

Đối với chứng khoán phát hành riêng lẻ chưa được giao dịch tập trung, tổ chức đăng ký, lưu ký có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi thực hiện chuyển quyền sở hữu.

5. Chế tài xử phạt

Các tổ chức có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, trường hợp có sai phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

* Có thể bạn quan tâm

► Ngân hàng lách cửa tín dụng bằng trái phiếu doanh nghiệp?


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày