Kinh Doanh

Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng 12,5% năm 2014

Thứ Năm | 26/12/2013 18:53

Thành phố Cần Thơ phấn đấu năm 2014 tăng trưởng kinh tế đạt 12-12,5%; GDP bình quân đầu người đạt 70-70,5 triệu đồng.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt mục tiêu 1.650 triệu USD năm 2014.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2014, Thành phố xác định tiếp tục thực hiện chủ đề "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở", với mục tiêu chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành phát triển kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, hiệu quả liên kết hợp tác; huy động các nguồn lực phát triển Thành phố gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, Thành phố cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm lo sức khỏe nhân dân, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên và môi trường; tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, năm 2013, Thành phố đã tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường tiêu thụ hàng hóa, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực. Chính vì vậy, tăng trưởng kinh tế của Thành phố năm 2013 đạt 11,67%. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội của Thành phố năm 2013 đạt khá. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP theo giá so sánh năm 2010) đạt 62.600 tỉ đồng, tăng 11,67% so với năm 2012. GDP bình quân đầu người đạt 62,9 triệu đồng, tăng 7,9 triệu đồng so năm 2012. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 86.750 tỉ đồng, tăng 12,9%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 1.500 triệu USD, đạt 100% kế hoạch và tăng 20,09% so năm 2012. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước thực hiện 36.123,6 tỉ đồng. Ước tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10.848 tỉ đồng, vượt 24,5% dự toán HĐND Thành phố giao...

Nguồn Tin Công Nghệ Tổng Hơp


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày