Sách hay

Vì sao tất cả chúng ta đều cần có tư duy thiết kế trong cuộc sống?

Quỳnh Anh Thứ Ba | 30/11/2021 08:53

Tư duy thiết kế có thể được áp dụng vào bất cứ lĩnh vực nào, không nhất thiết là những ngành liên quan tới thiết kế.

Tư duy thiết kế là một cách tiếp cận được sử dụng để giải quyết những vấn đề một cách sáng tạo và thực tế. Nó dựa chủ yếu và những phương pháp và quá trình mà các nhà thiết kế sử dụng (vì thế có tên là tư duy thiết kế), nhưng thực ra nó được bắt nguồn từ một vài lĩnh vực khác – bao gồm kiến trúc, kỹ thuật và kinh doanh.

Sáu giai đoạn của tư duy thiết kế

Design Thinking là quá trình tư duy nhằm tiếp cận và giải quyết vấn đề dựa trên tư duy hình ảnh để hữu hình hóa giải pháp. Cho dù vấn đề đơn giản hay phức tạp, đặc biệt là các vấn đề trừu tượng, khó dự tính trong tương lai, Design Thinking vẫn giúp bạn giải quyết được bằng cách hiểu sâu các vấn đề liên quan đến con người, cách tiếp cận thực tế bằng tư duy hình ảnh và các phương thức kiểm tra.

Tư duy thiết kế gồm có sáu giai đoạn như sau:

-Thấu hiểu: tạo sự đồng cảm để thấu hiểu người dùng hoặc khách hàng
-Quan sát: quan sát thế giới qua nhiều góc nhìn khác nhau
-Đồng điệu: những nhu cầu nào cần được đáp ứng?
-Nảy ý tưởng: nghĩ ra càng nhiều ý tưởng càng tốt
-Tạo bản mẫu: Làm cho ý tưởng dễ hiểu hơn
-Thử nghiệm: Thử nghiệm với người dùng hoặc khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ

Ứng dụng tư duy thiết kế trong thực tế

Ngày trước, các nhà thiết kế có xu hướng chỉ tham gia vào các phần sau của quá trình phát triển sản phẩm mới, với trọng tâm là tính thẩm mỹ và chức năng của sản phẩm. 

Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp và tổ chức đã nhận ra lợi ích của việc tích hợp quá trình thiết kế vào các chính sách và thực tiễn của tổ chức. Tư duy thiết kế đã được sử dụng để giúp nhiều doanh nghiệp và tổ chức xã hội cải thiện năng lực xây dựng và đổi mới hơn.

Tư duy thiết kế đóng góp vào công việc kinh doanh bằng cách tham gia từ những giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển sản phẩm - dịch vụ, hoặc bằng cách đào tạo người khác sử dụng các phương pháp thiết kế và xây dựng năng lực tư duy đổi mới trong tổ chức.

Các khóa học về tư duy thiết kế cũng đã được giới thiệu ở cấp đại học, đặc biệt khi tích hợp với các nghiên cứu về kinh doanh và đổi mới.

Tư duy thiết kế đã trở thành khái niệm trọng tâm của việc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm trong hơn 40 năm. Khái niệm này cũng đang trở nên phổ biến trong các quan niệm gần đây về phát triển phần mềm nói chung. 

Ai cũng cần phát triển tư duy thiết kế

Quá trình tư duy thiết kế ngày càng trở nên phổ biến trong vài thập kỷ qua bởi vì nó là chìa khóa thành công của nhiều tổ chức toàn cầu nổi tiếng . Tư duy này hiện được giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới và được khuyến khích ở mọi cấp độ kinh doanh.

Về các khái niệm về tư duy thiết kế này đều có trong quyển sách The Design Thinking - Tư duy thiết kế linh hoạt và hiệu quả. Tất cả những nội dung về Tư duy thiết kế đều được cung cấp đầy đủ trong sách, những thông tin quan trọng và cần thiết để chúng ta có thể dễ dàng vận dụng Tư duy thiết kế vào quá trình phát triển những giải pháp sáng tạo trong môi trường công việc. 


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày