Tài Chính

Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng

Thùy Linh Thứ Hai | 28/12/2020 17:41

Hình ảnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Ảnh: Quý Hòa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành quyết định số 37/2020/QĐ-TTg thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange).
Hình ảnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Ảnh: Quý Hòa.

VNX là tên viết tắt của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Theo thông tin được công bố, VNX có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH MTV) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. VNX có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, nắm giữ 100% vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

VNX có mục tiêu xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và hằng năm; xây dựng và ban hành các quy chế niêm yết, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin; quản lý, giám sát 2 Sở giao dịch theo quy định của pháp luật; báo cáo, kiến nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước những biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính vẹn toàn của thị trường chứng khoán Việt Nam, hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán với các sở giao dịch chứng khoán trên thế giới…

Hình ảnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Ảnh: Quý Hòa.
Hình ảnh tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Ảnh: Quý Hòa.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, được chuyển đổi theo Quyết định 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

HOSE là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV, hoạt động theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) được thành lập theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg và khai trương hoạt động vào ngày 08/03/2005).

Ngày 24.6.2009, HNX chính thức ra mắt, hoạt động với mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính) làm chủ sở hữu.

Với chức năng là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán, HNX đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước.

* Có thể bạn quan tâm 

►Ngưỡng khống chế chi phí lãi vay được nâng lên mức 30%

Nguồn Tổng hợp


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày