Cửa sổ quản trị

Biti’s cùng Tribee nâng cao hạnh phúc của nhân viên và doanh số bán lẻ.

Minh Anh Thứ Năm | 01/07/2021 17:18

Biti’s sử dụng ứng dụng Tribee để lan toả các thông báo, thực hiện thưởng nóng theo hiệu suất công việc. Ảnh: TL.

Liên minh Tribee và Biti’s lập ra nhằm mục tiêu đẩy mạnh niềm vui của nhân viên và tăng trưởng doanh thu bán hàng.
Biti’s sử dụng ứng dụng Tribee để lan toả các thông báo, thực hiện thưởng nóng theo hiệu suất công việc. Ảnh: TL.

Hiện nay, các nhà bán lẻ càng lớn, vận hành hệ thống cửa hàng rải rác trên nhiều địa bàn, thì càng trăn trở trước thách thức cần có một kết nối hữu hiệu giữa ban lãnh đạo và nhân viên tuyến trên. Biti’s đã và đang không ngừng triển khai những phương thức mới liên quan đến vấn đề này để luôn dẫn đầu trong công cuộc cải cách và phát triển.

Biti’s sử dụng ứng dụng Tribee để lan toả các thông báo, thực hiện thưởng nóng theo hiệu suất công việc và giúp ban Quản lý biểu dương các nhân viên có đóng góp tích cực vào mục tiêu kinh doanh hoặc hệ giá trị cốt lõi của công ty trong thời gian thực.

Ảnh: TL.
Người lao động thường được thúc đẩy bởi những cơ hội phát triển bản thân và làm chủ vận mệnh sự nghiệp của họ. Ảnh: TL.

Mỗi nhân viên Biti’s được cấp một tài khoản cá nhân trên ứng dụng Tribee. Từ chiếc điện thoại thông minh của họ, nhân viên có thể xem được mọi thông tin về các kế hoạch thưởng doanh số, thông số sản phẩm và những lời biểu dương từ đồng nghiệp; qua đó, họ có thể dễ dàng theo dõi tiến độ cá nhân của mỗi người so với chỉ tiêu doanh số đã đề ra và thứ hạng thi đua so với các cửa hàng khác.

Cơ chế này thúc đẩy văn hoá minh bạch lấy thành tích làm trọng. Ngoài ra, ứng dụng Tribee còn cho phép nhân viên truy cập tức thì vào các phần thưởng mà họ nhận được và chia sẻ các ý kiến đóng góp đến ban lãnh đạo nhằm hỗ trợ công tác ra quyết định một cách đầy đủ dữ liệu nhất. 

Người lao động thường được thúc đẩy bởi những cơ hội phát triển bản thân và làm chủ vận mệnh sự nghiệp của họ. Với sự hỗ trợ từ Tribee, người lao động có thể tối ưu hoá thu nhập cá nhân dựa trên thực lực công tác, và được biểu dương khen thưởng cho nỗ lực lao động của họ từ đồng nghiệp và quản lý. Đồng thời, giải pháp này còn tăng cường kết nối nội bộ giữa đội ngũ các cấp và với nhiệm vụ doanh nghiệp đã đề ra.


Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày